Doelen kunnen worden gesteld op de volgende gebieden:

Doelen kunnen worden gesteld op de volgende gebieden:

  • Emotionele problemen zoals het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.
  • Gedragsmatige problemen; denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren beter om te gaan met frustraties, leren chaotisch gedrag tegen te gaan door bijvoorbeeld te leren structureren, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.
  • Conflictverwerking zoals om leren gaan met tegenstellingen in het leven, conflicten leren vorm te geven en verwerken.
  • Ego- versterking zoals ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, leren accepteren van grenzen en beperkingen, vergroten van zelfbeeld, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.
  • Sociaal functioneren zoals leren grenzen te stellen, bevorderen van assertiviteit, leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, rekening leren houden met anderen.
Doelen