Wat is vaktherapie?

Wat is vaktherapie (beeldend vormen)?

Beeldende therapie is een therapievorm welke uit de vaktherapie komt met als doel psychologische acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsprocessen te bewerkstelligen.

Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt, de werkstukken en de beeldende therapeut. Via expressie leert de cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat. Het doen en ervaren staat centraal in de therapie.

Beeldende therapie onderscheidt zich van andere vormen van therapie omdat men werkstukken maakt die een blijvend karakter hebben, welke na de therapieduur ook mee naar huis mogen worden genomen.

Als beeldend therapeut gebruik ik beeldende middelen en werk met name eclectisch om zo op de juiste manier aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Het mooie aan beeldend werken vind ik dat onbewuste behoeften en gevoelens bewust zichtbaar te maken. Hierdoor kan de cliënt inzicht krijgen, emotioneel verwerken en verrijken. Het emotioneel, cognitief of lichamelijk functioneren kan vooruit gaan. Als basismateriaal wordt gebruik gemaakt van teken- en schildermateriaal maar dit kan klei, steen of hout zijn.

Heel belangrijk is om voor ogen te houden dat je niet goed hoeft te kunnen tekenen of schilderen. Het gaat immers niet om mooie dingen te maken maar het een belangrijke stap naar een positieve zelfbeleving of probleemverwerking.

Binnen de beeldende therapie krijgt de cliënt alle ruimte om te experimenteren en te spelen met mogelijkheden. De eigen manier van vormgeven staat centraal.

Soms werkt het beter om vanuit de zintuigen aan de slag te gaan waardoor gedachten, problemen, blokkades en verlangens sneller helderder en geuit kunnen worden. Er is vrijwel altijd een relatie tussen hoe het beeldend materiaal gebruikt wordt en hoe men in het leven staat. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het beeldend werk is een manier zijn om beter te begrijpen wat zich afspeelt op het gebied van gevoelens. In de loop van de therapie krijg de cliënt hier meer zicht op. Al doende wordt geëxperimenteerd met wat en hoe men zou willen veranderen.

Binnen mijn praktijk werk ik met name met jongeren (vanaf 18 jr) en volwassenen. Er wordt voornamelijk individueel gewerkt, mocht het nodig zijn kan er ook gewerkt worden in (kleine)groepen, (deel)gezinnen zoals ouder-jongere, gezin of relatie.