Praktische informatie

Werkwijze

Nadat je via de mail ingeborg@con-solatio.nl of telefoon 06-45232782 contact hebt gezocht, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik een intakeformulier. Tijdens het eerste gesprek bespreken we je hulpvraag, wensen en behoeften. In dit gesprek is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is. Als je besluit dat je met mij verder wilt, maken we afspraken over het vervolgtraject.

Afspraken kunnen tot 24 uur zonder kosten worden verzet. Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd wordt € 52,50 in rekening gebracht. Na ieder consult ontvang je via de mail een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.

Praktische informatie

De gesprekken duren 60- 75 minuten, welke in overleg ingepland worden. De hoeveelheid en frequentie zijn onder meer afhankelijk van de impact van het verlies, de wensen van de cliënt en de mogelijkheid om de beweging tussen verliesgericht- en herstelgericht werken te kunnen maken.

Creatieve therapie
Therapiesessie individueel: € 80,50
Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.